Hemgårdens äldreboende

Hemgården och näraliggande enheten Prästkragen ligger i Lövånger några mil söder om Skellefteå. Lägenheterna på Hemgården och Prästkragen är mellan 26 och 51 kvadratmeter. Samtliga lägenheter angränsar till gemensamma utrymmen med matplats och tv-hörna. Busshållplats finns cirka 400 meter från äldreboendet.

Hemgården är byggt 1953 och är ombyggt två gånger, senast 1996. Det är byggt i två våningar och har 18 lägenheter. Hemgården ligger i samma byggnad, men i en anslutade huskropp, som seniorboendet.  Enheten Prästkragen på Prästgårdsvägen 8, ligger i anslutning till Hemgården. Prästkragen är byggd i ett plan och har 12 lägenheter. Prästkragen har en trivsam och tillgänglig utemiljö.

 

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Hemgården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2017-01-03