Höjden

Höjdens äldreboende finns vid Morö Backe centrum. Boendet invigdes hösten 2012. Det finns 60 lägenheter, uppdelade på två våningar. Lägenheterna är 32 kvadratmeter och ligger i anslutning till gemensamma utrymmen med bland annat matplats och tv-hörna. I närheten finns en hälsocentral och en kyrka. Avståndet till busshållplatsen är cirka 100 meter.

Höjden arbetar med att främja aktiviteter, medskapande och välbefinnande hos de äldre. Här finns en stor lokal för samvaro och evenemang, ett aktivitetsrum samt ett spa med bastu och sittbadkar.

 

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Höjden finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

 

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07