Regnbågens äldreboende

Regnbågen ligger i stadsdelen Anderstorp. Äldreboendet är byggt 1980, 2008 samt ombyggt 2014/2015. Det finns 46 lägenheter, som är mellan 24 och 31 kvadratmeter.

Huset är uppdelat i fyra flyglar, alla i markplan. Alla rum angränsar till gemensamma utrymmen med bland annat matrum och tv-hörna. Vinterträdgården är en uppskattad del i äldreboendet. Äldreboendet är i samma hus som hälsocentralen. Busshållplats finns cirka 50 meter bort. 


Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Regnbågen finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2017-04-25