Skärgårdshemmets äldreboende

Skärgårdshemmet ligger i centrala Skelleftehamn. Äldreboendet byggdes 1978 och helrenoverades 1996. Det finns 30 lägenheter som alla finns på markplan. De är mellan 23-26 kvadratmeter stora.

Det finns två uteplatser, en mot söder och en mot norr samt en innergård. Lägenheter angränsar till gemensamma utrymmen i form av matplats och tv-hörna. Avstånd till busshållplats är cirka 50 meter. 
 

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Skärgårdshemmet finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2017-06-08