Sunnanäng

Äldreboendet Sunnanäng invigdes i maj 2013. Boendet finns i stadsdelen Sunnanå. Äldreboendet har 60 lägenheter uppdelade på tre flyglar i två plan. Lägenheterna angränsar till gemensamma utrymmen som matplats och tv-hörna.

 

Aktiviteter som bedrivs hos oss
På Sunnanäng finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07