Tor

Tor äldreboende

Tor ligger i stadsdelen Älvsbacka. Boendet har närhet till promenadstråk längs älven. Boendet byggdes 1980 och renoverades 2013/2014. 

Det har 40 lägenheter fördelat i fyra plan och alla  lägenheter är mellan 33 och 60 kvadratmeter. Boendet finns nära ett promenadstråk längs älven och de flesta lägenheter har tillgång till balkong. I de gemensamma utrymmena finns en stor balkong för gemensamt bruk. I de gemensamma utrymmena finns plats för måltider och en tv-hörna. Avstånd till busshållplats är cirka 50 meter.

 

Aktiviteter som bedrivs hos oss

På Tor finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-08