Fall int!

Årets kampanj vecka 40 gällande fallförebyggande arbete, Fall int!, blir lite annorlunda, men det känns viktigare än någonsin att fallprevention uppmärksammas!

Av naturliga skäl så blir det inga seniordagar och inte heller att vi möter folk på samhället som tidigare år.

I år gör vi i kommunen och regionen därför följande under fall int-veckan (v.40) för att uppmärksamma vikten av fallpreventivt arbete och vår roll i detta:

  • Sjukgymnaster och arbetsterapeuter kommer att informera om fallprevention på samtliga hembesök under veckan
  • På vård- och omsorgsboenden informationsmaterial för personal och ev. boende att ta del av
  • Årets fallkalender kommer personal inom hemtjänsten att kunna dela ut till de som vill ha den. Biblioteken i kommunen kommer att dela ut fallkalendern till besökare
  • Digitala föreläsningar kommer att arrangeras för personal inom vård och omsorgsavdelningen för att öka kunskapen om fallprevention
  • Region Västerbotten kommer att göra aktiviteter under Fallkampanjveckan bland annat via Dagrehab, deras hälsoinspiratörer, via 1177 och i sociala medier
  • Enskilda verksamheter kommer att göra egna aktiviteter för att uppmärksamma fall precis som tidigare. Följ deras aktiviteter på Instagram med den extra taggen #fallint under vecka 40.

Du kan själv se över din säkerhet i hemmet för att förebygga fall, se checklistan ”Säkerhet i hemmet. Här får du tips av Sydney

Det kan även vara bra att träna sig på att ta sig upp från golvet om olyckan ändå är framme. Se Informationsmaterialet ”Upp från golv” eller filmen

På Anderstorps nya utegym kan man träna styrka och balans. Titta när Skellefteås egen ”Emma” får instruktioner av sjukgymnasten Sandra

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-09-28