Avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst

Priset för färdtjänst beror på vad du använder färdtjänsten till. För vanliga färdtjänstresor finns en prislista som är enhetlig för hela Västerbotten. För arbetsresor, alltså resor som du gör till och från ditt arbete eller där du studerar, har Skellefteå kommun en särskild prislista.

Längre ned på sidan finns prislistan för riksfärdtjänst.

Färdtjänst

Du betalar vanligtvis för din färdtjänst direkt till chauffören vid varje resa. Prislistan för vuxna bygger på länstrafikens prislista med ett påslag med 18 kronor (från 15 maj 2017 är påslaget 25 kronor). Du betalar alltid minst 43 kronor (från 15 maj 2017 blir det minst 50 kronor) för en enkelresa. Färdtjänstberättigade barn och ungdomar upp till 19 år betalar hälften av priset för vuxen, med ett påslag på 18 kronor per enkelresa (från 15 maj 2017 blir påslaget 25 kronor).

I tabellen nedan kan du se vilken prislista som gäller för just dig.

Vilka åker utan kostnad?

Följande färdtjänstresenärer i Skellefteå kommun betalar ingen avgift för färdtjänstresor:
• Gymnasieelever med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till gymnasieskolan och från gymnasieskolan till hemmet.
• Barn med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till förskolan/fritidshemmet och från förskolan/fritidshemmet till hemmet.


 

Nytt från 15 maj 2017. Personer som åker färdtjänst till dagverksamhet inom äldreomsorgen, för personer med demenssjukdom, kommer att betala 18 kronor per enkelresa. Du betalar inte någon avgift i taxin utan får en faktura i efterskott på reskostnaden.


 

Följande avgifter gäller från 15 maj 2017
Vuxenbiljett + 25 kronor Barn-/ungdomsbiljett + 25 kronor Gratis
Färdtjänstberättigad vuxen Barn under 6 år
som åker ensam
Barn under 6 år som
åker med en betalande vuxen
Vuxen medresenär

Barn och ungdomar
mellan 6-19 år

Ledsagare
  Barn som åker med ledsagare  

 

 

Prislista för färdtjänst från 15 maj 2017
Avstånd i km Enkel vuxen (avgift i kronor) Enkel barn/ungdom 19 år
(avgift i kronor)
0 -7 50 38
8 - 15 59 42
16 - 22 67 46
23 – 30 79 52
31 – 37 86 55
38 – 45 93 59
46 – 52 100 62
53 – 60 109 67
61 – 67 118 72
68 – 75 129 77
76 – 82 137 81
83 – 90 144 85
91 – 97 153 89
98 – 105 162 93
106 – 112 172 98
113 – 120 181 103
121 – 127 190 107
128 – 135 200 113
136 – 142 208 117
143 – 150 217 121
151 – 157 224 125
158 – 165 230 128
166 – 172 237 131
173 – 180 245 135
181 – 187 254 139
188 – 195 264 144
196 – 202 272 148
203 – 210 281 153
211 – 230 290 158
Prislista för arbetsresor
Sträcka km Avgift kronor
0 – 7 14
8 – 15 18
16 – 22 22
23 – 30 28
31 – 37 32
38 – 45 36
46 – 52 40
53 – 60 44
61 – 67 48
68 – 75 52
76 – 82 56
83 – 90 60

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

För riksfärdtjänst finns en särskild prislista. Priserna beslutas av regeringen. 

Resenär under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort skall betala 70 procent av egenavgift

Prislista för riksfärdtjänst
Sträcka kilometer Egenavgift i kronor
0- 100 105
101- 125 130
126- 150 165
151- 175 195
176- 200 220
201- 225 255
226- 250 275
251- 275 300
276- 300 320
301- 350 370
351- 400 420
401- 450 455
451- 500 480
501- 600 535
601- 750 600
751- 1000 655
1001- 1250 680
1251- 1500 700
1501 och längre 755
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-05-05