Avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst

Priset för färdtjänst beror på vad du använder färdtjänsten till. För vanliga färdtjänstresor (så kallade fritidsresor) finns en prislista, för arbetsresor, alltså resor som du gör till och från ditt arbete eller där du studerar, har Skellefteå kommun en särskild prislista.

Längre ned på sidan finns prislistan för riksfärdtjänst.

Färdtjänst

Du betalar för din färdtjänst direkt till chauffören vid varje resa eller via faktureringskort i efterhand. För att ansöka om faktureringskort kontaktar du Skellefteå Taxi på telefon 0910-173 10. Prislistan bygger på Länstrafikens prislista med ett påslag med 25 kronor. Du betalar alltid minst 52 kronor för en enkelresa. Färdtjänstberättigade barn och ungdomar upp till 19 år betalar i enlighet med Länstrafikens taxa för barn och ungdomar upp till 19 år, med ett påslag på 25 kronor per enkelresa.

I tabellen nedan kan du se vilken prislista som gäller för just dig.

Vilka åker utan kostnad?

Följande färdtjänstresenärer i Skellefteå kommun betalar ingen avgift för färdtjänstresor:

  • Gymnasieelever med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till gymnasieskolan och från gymnasieskolan till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Barn med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till förskolan/fritidshemmet och från förskolan/fritidshemmet till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Ungdomar med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till korttidstillsyn och från korttidstillsyn till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

 

Färdtjänst till och från dagverksamhet: Personer som åker färdtjänst till dagverksamhet för personer med demenssjukdom, inom vård och omsorg, betalar 20 kronor per enkelresa. Du betalar inte någon avgift i taxin utan får en faktura i efterskott på reskostnaden. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och dagverksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

 

Färdtjänst till och från daglig verksamhet: Personer som åker färdtjänst till daglig verksamhet betalar 16 kronor per enkelresa. Resan faktureras av Skellefteå Taxi om du har ett faktureringskort (ansök om ett faktureringskort hos Skellefteå Taxi genom att ringa 0910-173 10), annars betalar du egenavgiften i samband med resan. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och den dagliga verksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.


 

Följande avgifter gäller från 1 januari 2020
Vuxenbiljett + 25 kronor Barn-/ungdomsbiljett + 25 kronor Gratis
Färdtjänstberättigad vuxen Barn under 6 år
som åker ensam
Barn under 6 år som
åker med en betalande vuxen
Vuxen medresenär

Barn och ungdomar
mellan 6-19 år

Ledsagare
  Barn som åker med ledsagare  

 

 

Prislista för färdtjänst från 1 januari 2021
Avstånd i km Enkel vuxen (avgift i kronor) Enkel barn/ungdom 19 år
(avgift i kronor)
0 -7 53 41
8 - 15 62 44
16 - 22 72 49
23 – 30 84 55
31 – 37 91 58
38 – 45 100 63
46 – 52 107 66
53 – 60 116 71
61 – 67 128 77
68 – 75 139 82
76 – 82 149 87
83 – 90 157 91
91 – 97 166 96
98 – 105 176 101
106 – 112 186 111
113 – 120 196 111
121 – 127 207 116
128 – 135 217 121
136 – 142 225 125
143 – 150 237 131
151 – 157 244 135
158 – 165 250 138
166 – 172 259 142
173 – 180 266 146
181 – 187 276 151
188 – 195 288 157
196 – 202 296 161
203 – 210 306 166
211 – 230 317 171
231 - 327 176
Prislista för arbetsresor från 1 april 2020
Sträcka km Avgift kronor
0 – 7 16
8 – 15 20
16 – 22 24
23 – 30 30
31 – 37 34
38 – 45 38
46 – 52 42
53 – 60 46
61 – 67 50
68 – 75 54
76 – 82 58
83 – 90 62

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

För riksfärdtjänst finns en särskild prislista. Priserna beslutas av regeringen. 

Resenär under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort skall betala 70 procent av egenavgift

Prislista för riksfärdtjänst
Sträcka kilometer Egenavgift i kronor
0- 100 105
101- 125 130
126- 150 165
151- 175 195
176- 200 220
201- 225 255
226- 250 275
251- 275 300
276- 300 320
301- 350 370
351- 400 420
401- 450 455
451- 500 480
501- 600 535
601- 750 600
751- 1000 655
1001- 1250 680
1251- 1500 700
1501 och längre 755

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-01-04