Avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst

Priset för färdtjänst beror på vad du använder färdtjänsten till. För vanliga färdtjänstresor finns en prislista som är enhetlig för hela Västerbotten. För arbetsresor, alltså resor som du gör till och från ditt arbete eller där du studerar, har Skellefteå kommun en särskild prislista.

Längre ned på sidan finns prislistan för riksfärdtjänst.

Färdtjänst

Du betalar vanligtvis för din färdtjänst direkt till chauffören vid varje resa. Prislistan för vuxna bygger på länstrafikens prislista med ett påslag med 25 kronor. Du betalar alltid minst 52 kronor för en enkelresa. Färdtjänstberättigade barn och ungdomar upp till 19 år betalar hälften av priset för vuxen, med ett påslag på 25 kronor.

I tabellen nedan kan du se vilken prislista som gäller för just dig.

Vilka åker utan kostnad?

Följande färdtjänstresenärer i Skellefteå kommun betalar ingen avgift för färdtjänstresor:

  • Gymnasieelever med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till gymnasieskolan och från gymnasieskolan till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Barn med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till förskolan/fritidshemmet och från förskolan/fritidshemmet till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Ungdomar med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till korttidstillsyn och från korttidstillsyn till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

 

Färdtjänst till och från dagverksamhet: Personer som åker färdtjänst till dagverksamhet för personer med demenssjukdom, inom vård och omsorg, betalar 18 kronor per enkelresa. Du betalar inte någon avgift i taxin utan får en faktura i efterskott på reskostnaden. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och dagverksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

 

Färdtjänst till och från daglig verksamhet: Personer som åker färdtjänst till daglig verksamhet betalar 14 kronor per enkelresa. Du betalar inte någon avgift i taxin utan får en faktura i efterskott på reskostnaden. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och den dagliga verksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.


 

Följande avgifter gäller från 1 januari 2019
Vuxenbiljett + 25 kronor Barn-/ungdomsbiljett + 25 kronor Gratis
Färdtjänstberättigad vuxen Barn under 6 år
som åker ensam
Barn under 6 år som
åker med en betalande vuxen
Vuxen medresenär

Barn och ungdomar
mellan 6-19 år

Ledsagare
  Barn som åker med ledsagare  

 

 

Prislista för färdtjänst från 1 januari 2019
Avstånd i km Enkel vuxen (avgift i kronor) Enkel barn/ungdom 19 år
(avgift i kronor)
0 -7 52 39
8 - 15 61 44
16 - 22 70 48
23 – 30 82 53
31 – 37 89 57
38 – 45 97 60
46 – 52 104 65
53 – 60 113 70
61 – 67 124 74
68 – 75 135 80
76 – 82 144 84
83 – 90 152 88
91 – 97 161 93
98 – 105 170 98
106 – 112 180 103
113 – 120 190 107
121 – 127 200 112
128 – 135 210 118
136 – 142 218 122
143 – 150 229 127
151 – 157 236 130
158 – 165 242 134
166 – 172 250 137
173 – 180 257 141
181 – 187 267 146
188 – 195 278 152
196 – 202 286 156
203 – 210 296 160
211 – 230 306 165
Prislista för arbetsresor
Sträcka km Avgift kronor
0 – 7 14
8 – 15 18
16 – 22 22
23 – 30 28
31 – 37 32
38 – 45 36
46 – 52 40
53 – 60 44
61 – 67 48
68 – 75 52
76 – 82 56
83 – 90 60

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

För riksfärdtjänst finns en särskild prislista. Priserna beslutas av regeringen. 

Resenär under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort skall betala 70 procent av egenavgift

Prislista för riksfärdtjänst
Sträcka kilometer Egenavgift i kronor
0- 100 105
101- 125 130
126- 150 165
151- 175 195
176- 200 220
201- 225 255
226- 250 275
251- 275 300
276- 300 320
301- 350 370
351- 400 420
401- 450 455
451- 500 480
501- 600 535
601- 750 600
751- 1000 655
1001- 1250 680
1251- 1500 700
1501 och längre 755

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-06-20