Bild på sovrum hos person inom Skellefteå kommuns äldreomsorg där en trygghetskamera finns uppsatt.

Tillsyn med trygghetskamera

Äldreomsorgen erbjuder trygghetskamera som alternativ eller komplement till dig som beviljats tillsyn nattetid. Trygghetskamera är ett valfritt och kostnadsfritt alternativ till fysiska besök.

Trygghetskamera kan vara ett bra alternativ för dig som

 • är lättväckt
 • inte vill ha personliga besök
 • känner dig obekväm med att ha främmande människor i ditt hem


Trygghetskameran kan bidra till ökad självständighet och valfrihet för att kunna leva livet bäst möjligt.

Om du väljer att prova nattillsyn med trygghetskamera och inte är nöjd, pratar du med din kontaktperson för att hitta den lösning som passar dig bäst.

Så här fungerar tillsynen med trygghetskamera

Tillsynen görs av särskilt utbildad personal inom äldreomsorgen. Säkerhetsnivån är hög och endast behörig personal kan utföra tillsynen.

Trygghetskameran sparar inget bild-, ljud- eller filmmaterial, det är endast en ögonblicksbild vid tillsynen. Tillsyn sker endast vid överenskomna tillfällen. Kameran ”ser” även i mörker.

Om tillsynen skulle visa att något ser onormalt ut, exempelvis om du har ramlat vid sängen, kommer äldreomsorgens personal inom 45 minuter. Precis som vid ett trygghetslarm.

Är du inte synlig via kameran under tillsynstillfället görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Om du efter den andra tillsynen fortfarande inte är synlig kontaktas personal som åker hem till dig, om vi inte tillsammans med dig kommit överens om något annat.

Om det skulle uppstå problem med trygghetskameran gör äldreomsorgens personal ett hembesök, förutsatt att detta är överenskommet med dig.

Placering av trygghetskameran

Om du vill ha tillsyn via trygghetskamera svarar Skellefteå kommun för att montera upp en trygghetskamera hemma hos dig, vanligtvis i ditt sovrum. För att trygghetskameran ska fungera behöver den vara ansluten till ett eluttag och till internet. Skellefteå kommun ordnar och bekostar internetuppkoppling till trygghetskameran, där det är tekniskt möjligt.

Kameran placeras på en gardinstång eller annan hög fästpunkt. Detta är viktigt för att äldreomsorgens personal som gör tillsynen ska få en så bra överblick som möjligt. Estetiken i ditt hem är viktig när kameran monteras.

Något du undrar över?

Läs gärna frågor och svar här nedan. Annars är du välkommen att kontakta oss via Skellefteå kommuns kundtjänst. Ring 0910–73 50 00, tryck 1 för omsorg och stöd.

Arbetar du inom kommun och landsting och vill ta del av utredningsmaterialet kring tjänsten tillsyn nattetid med trygghetskamera? Det finns  under ”Trygghetskamera” på Sveriges kommuner och landstings samverkansportal Dela Digitalt.

Broschyr Trygghetskamera för nedladdning eller utskrift (pdf öppnas i nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-08

Frågor & svar

 • Kostar det något för mej att ha en trygghetkamera?

  Ingen extra kostnad debiteras för trygghetskameran.

 • Hur vet jag att personal gjort tillsyn hos mig?

  Tillsyn med trygghetskamera ska endast utföras i enlighet med det biståndsbeslut du har. Vem som gjort tillsynen och vilken tid syns i dataloggen.

 • Sparas det bilder?

  Nej, trygghetskameran sparar inget bild-, ljud- eller filmmaterial. Det är endast en ögonblicksbild vid överenskomna tidpunkter. Det enda som sparas är loggfiler på vem som gjort tillsynerna och vid vilken tidpunkt

 • Vad händer om det är fel på kameran?

  Det finns säkerställande rutiner för åtgärd och hantering om det skulle uppstå något fel på kameran, eller om det skulle ske ett avbrott.

 • Hur snabbt kommer personal till mig om jag skulle behöva hjälp?

  Om tillsynen skulle visa att något ser onormalt ut, exempelvis att du har ramlat vid sängen, kommer äldreomsorgens personal inom 45 minuter, precis som vid ett trygghetslarm. Om du inte är synlig i bild under tillsynstillfället, exempelvis inte ligger i sängen, görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Därefter kontaktas personalen som åker hem till dig om det är överenskommet.

 • Hur ofta och hur länge tittar personalen på mig om jag sover?

  Tillsynen görs efter överenskommelse med dig. Antalet tillfällen styrs av biståndsbeslutet. Längden på tillsynen är vanligtvis 20-30 sekunder.

 • Kan vem som helst titta?

  Nej, det är särskilt utbildad personal inom äldreomsorgen med speciell behörighet som kan utföra tillsynerna. De har en personlig inloggning med hög säkerhetsnivå.

 • Kan trygghetskamera erbjudas till personer med nedsatt beslutsförmåga?

  Vid erbjudande om trygghetskamera görs en individuell bedömning utifrån den enskildes situation, där biståndshandläggaren ser till den enskildes bästa. Precis som vid övriga biståndsbeslut görs det i samförstånd med den enskilde.

 • Är detta en form av övervakning?

  Nej, trygghetskameran är ett valfritt komplement för dig som redan har biståndsbeslut om tillsyn nattetid. Tillsynen görs en kort stund via trygghetskameran och enbart vid överenskomna tillfällen i enlighet med biståndsbeslutet. Det är särskilt utbildad personal inom äldreomsorgen som utför tillsynerna.

 • Kan insats med trygghetskamera avbrytas när som helst?

  Ja, insatsen kan när som helst avslutas och du kan i stället få besök av äldreomsorgens personal om du så önskar. I och med detta är det enkelt att prova på insatsen och se hur den fungerar. Om du exempelvis har besök av närstående över natten, och därför inte behöver tillsyn av äldreomsorgens personal, kan du meddela detta så görs ingen tillsyn.

 • Är det frivilligt?

  Ja, det är ditt eget val om du vill ha insatsen trygghetskamera när du har beslut om tillsynsbesök nattetid.

 • Inför kommunen trygghetskamera för att spara pengar?

  Nej, trygghetskameran erbjuds till personer som redan har beslut om tillsynsbesök nattetid. Skellefteå kommun står inför en demografisk utmaning med ett ökat antal äldre. För att kunna behålla samma goda servicenivå behöver arbetssätten utvecklas.

 • Varför har kommunen infört trygghetskamera i sitt tjänsteutbud?

  Efterfrågan på tjänster som ger ökad självständighet och valfrihet är stor. Teknik kan vara ett sätt att öka självständigheten och underlätta vardagen. Trygghetskamera nattetid finns i ett flertal kommuner runt om i Sverige, bland annat i Göteborg och Västerås. Det är erfarenheter därifrån och från det pilotprojekt som genomförts i Skellefteå som legat till grund för att införa trygghetskamera.

 • Vad är en trygghetskamera?

  Trygghetskamera är en insats som finns i äldreomsorgens utbud och som är ett komplement till fysisk tillsyn. En trygghetskamera installeras i din bostad och äldreomsorgens personal gör tillsynen på distans vid överenskomna tillfällen i stället för att åka hem till dig. Trygghetskamera är till för dig som har biståndsbeslut om tillsynsbesök och kan vara ett bra alternativ för dig som är lättväckt eller om du inte vill ha personliga besök. Om dina behov förändras kan insatsen med trygghetskamera avslutas och du kan i stället erbjudas besök av äldreomsorgens personal.