Leva livet bäst möjligt

För några år sedan påbörjade vi inom Skellefteå äldreomsorg en förbättringsresa för att tillsammans skapa förutsättningar för framtidens äldreomsorg. De här två åren har vi sammanfattat i skriften "Jag vill kunna klara mig själv och leva livet bäst möjligt: handlingskraft för storskalig förbättring i komplexa system i en kommun."

Skellefteås äldreomsorg är på en förbättringsresa där vi i en vardag med ständiga utmaningar och ibland ansträngda lägen gemensamt tagit de första stegen till en kulturförändring som gör oss redo att möta framtiden. 

De första åren på vår resa har vi sammanställt i en skrift, "Jag vill kunna klara mig själv och leva livet bäst möjligt: handlingskraft för storskalig förbättring i komplexa system i en kommun." Det är en idé- och inspirationsskrift,  inget facit. Skriften är tänkt att få oss se, förstå och reflektera över det komplexa sammanhang vi verkar inom. Att få oss att fundera kring vår roll och vårt ansvar, om vad som är viktigt för just mig och hur jag bidrar till förbättringen.

Tillsammans har vi åstadkommit förbättringar för dem vi finns till för och för oss själva. Vissa saker kan alla redan se effekt av, andra initiativ är synliga för några få och ytterligare andra förändringar märks först om något år. Det är en pågående rörelse som steg för steg tar oss framåt.

Ta del av skriften i pdf-format här (pdf, nytt fönster)


Övrigt material:

Verksamhetsuppgifter 2016 (pdf, nytt fönster)

Nyhet: Marias magister uppsats bekräftar äldreomsorgens väg.

Magisteruppsats av Maria Stenmark, MIUN: Storskalig förändring i komplexa system. (pdf, nytt önster)

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kommunikatör/strateg Petra Liuski via kundtjänst 0910-73 50 00, eller mejl petra.liuski@skelleftea.se.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-19