Mat för äldre

Inom äldreomsorgen är maten en viktig del av både det förebyggande arbetet, omvårdnaden och rehabiliteringen av äldre personer.

Maten vi äter är en grundförutsättning för att vi ska må bra. Att äta är en viktig del av livet som de flesta förknippar med något trevligt i samvaro med andra. Det är viktigt att maten inte bara ger mättnad
och energi, utan att den också stimulerar alla sinnen.

Du ska känna dig välkommen till bords

Oavsett du bor hemma eller på äldreboende vill vi att du ska få goda matupplevelser. För att göra måltidssituationen så bra som möjligt behöver vi se varje individ för sig. Alla har sina personliga vanor och önskemål som inte ändras bara för att vi blir äldre.

Äldreomsorgen och måltidsavdelningen samarbetar för att skapa bästa möjliga måltidsupplevelse för varje enskild person, eftersom måltiden är en viktig del av en meningsfull dag.

Vi bjuder på goda råd

På dessa sidor kan du läsa mer om vad vi erbjuder - både när det gäller måltider och mattips:

Goda anledningar att äta rätt

Mer om mat för äldre, måltider och matlust


Berätta vad du tycker om maten

Det är viktigt för oss att du som matgäst är nöjd. Hör därför gärna av dig med önskemål eller synpunkter så att vi kan bli ännu bättre. Du når oss via kundtjänst, telefon 0910-73 50 00 eller så kan du skriva i ett webbformulär på www.skelleftea.se/kontakt


Vill du veta mer om hur kommunens måltidsenhet arbetar med måltider för äldre?


Här finns frågor och svar om måltider inom hemtjänst och äldreomsorg

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-15