Projekt

Avdelningen för vård och omosrg driver och deltar i en rad utvecklingsprojekt med syfte att möjliggöra för seniorer att leva livet bäst möjligt och kunna klara sig själv. Här presenterar vi några av projekten.

Internet of Things inom vård och omsorg (iVO)

Bakgrund
Befolkningssammansättningen i Sverige förändras till att bestå av en större andel äldre, och en allt mindre del i arbetsför ålder. Sverige är dessutom ett land med mycket glesbygd och långa avstånd vilket bidrar till fler utmaningar kring vård och omsorg. För att vi ska kunna upprätta hålla samma kvalitet och trygghet för seniorer krävs det nya innovationer och arbetssätt.
Vad?
I iVO-projektet skapas nya lösningar genom att IoT-enheter (sensorer) kopplas upp i seniorers hem. Enheterna används för att automatiskt upptäcka händelser som kan kräva tillsyn, dvs sådant som avviker från det normala beteendemönstret. När en sådan händelse upptäcks kan till exempel ett meddelande skickas, till en anhörig eller personal inom omsorgen.
Varför?
Den nya lösningen ger flera positiva effekter utan att man behöver vara aktiv eftersom systemet är automatiserat. Lösningen möjliggör en högre livskvalitet och trygghet för seniorer och anhöriga. Dessutom kan eventuella vård- och omsorgsinsatser sättas in när det behövs, och inte bara schemalagt.
Hur?
IoT-enheterna i bostäder kopplas till en öppen teknikplattform och skickar data till den. Plattformen bearbetar data från flera olika IoT-enheter till information om aktiviteter. Vid en avvikelse från det vanliga mönstret meddelas anhöriga och/eller kommunal vård och omsorg, i en målsättning att skapa ett tryggare boende.
Tester/fallstudier genomförs i totalt 30 pilotlägenheter i Skellefteå, Uppsala och Kiruna kommun.
 
För mer information och kontakt 

Kontakta Avdelningen för vård och omsorgs utvecklingsenhet via kundtjänst 0910-73 50 00

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-12-27