Anhöriga och frivilliga

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.Eller är du intresserad av frivilligarbete? Känner du att du har tid och ork över och vill göra en insats för en medmänniska?

Bli familjehem eller kontaktfamilj

Det finns många barn och ungdomar i kommunen som behöver en tryggare tillvaro.

Läs mer om kontaktfamilj och familjehem


Vill du stötta en person med funktionsnedsättning till ett aktivare fritidsliv?

Syftet med en kontaktperson är att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning.

Bli kontaktperson


Ensam och äldre?

En hjälpande hand består av volontärer som besöker äldre personer i Skellefteå. Syftet med verksamheten är att hitta en vän i vardagen för att skapa glädje, gemenskap och tillhörighet för äldre. Läs mer om du vill få besök av någon volontär, eller som volontär besöka någon som är ensam.

En hjälpande hand

Är du anhörig och behöver stöd?

Skellefteå kommun erbjuder anhörigstöd till dig som vårdar en äldre närstående.

Läs mer om anhörigstöd


Du kan också få stöd om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Läs mer här

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-06-11