Anhöriga och frivilliga

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.Eller är du intresserad av frivilligarbete? Känner du att du har tid och ork över och vill göra en insats för en medmänniska?

Bli familjehem eller kontaktfamilj

Det finns många barn och ungdomar i kommunen som behöver en tryggare tillvaro.

Läs mer om kontaktfamilj och familjehem


Vill du stötta en person med funktionsnedsättning till ett aktivare fritidsliv?

Syftet med en kontaktperson är att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning.

Bli kontaktperson


Ensam och äldre?

Frivilligverksamheten En hjälpande hand vänder sig till äldre personer i centrala Skellefteå. Syftet med verksamheten är att skapa glädje, gemenskap och tillhörighet för äldre. Läs mer om du är intresserad av att få besök, eller att hälsa på någon som är ensam.

En hjälpande hand

Är du anhörig och behöver stöd?

Skellefteå kommun erbjuder anhörigstöd till dig som vårdar en äldre närstående.

Läs mer om anhörigstöd


Du kan också få stöd om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Läs mer här

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-02-26