Anhörigstöd

Anhöriga som vårdar äldre närstående hemmavid är en viktig och betydelsefull resurs. Deras erfarenheter och kunskaper är unika och de utför ofta sin gärning i det tysta. För att ni - du som anhörig och din närstående - ska klara er själva så länge som möjligt finns det stöd att få.

Äldreomsorgen erbjuder anhörigstöd i hemmet upp till 8 timmar per månad till dig som dygnet runt vårdar en äldre närstående. Detta för att avlasta, så att du som är anhörig ska kunna vara ledig någon stund.

Anhörigstöd i hemmet riktar sig i första hand till den som inte tar del av annat stöd från äldreomsorgen. Stödet ska bygga på flexibilitet och utförs individuellt. Det kan vara hjälp i hemmet, hjälp vid promenader eller att följa den äldre till en social verksamhet. Anhörigstödet är gratis och anhörigstödjarna arbetar över hela Skellefteå kommun.

För tidsbokning och övriga frågor om anhörigstöd kan du ringa 0910-73 70 57 vardagar klockan 8-10 eller kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07