Seniorträffar

De flesta vill leva sina liv efter egna villkor och önskemål, vara oberoende och klara sig själv så länge man kan. Social gemenskap är också viktig. Du som är senior – 65 år och äldre – är välkommen till våra seniorträffar där du både träffar andra seniorer och får veta mer om hur du bäst kan leva ditt liv även på äldre dar.

Seniorträffarna riktar sig i första hand till dig som är över 65 år, men också till närstående. Träffarna kan innehålla inspirerande föreläsningar eller ge information om aktuella frågor. Det är avdelningen Vård och omsorgs förebyggande verksamhet som tillsammans med lokala föreningar arrangerar träffarna några gånger per år.

 

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-09-10