Fondmedel att söka

Behövande personer kan söka fondmedel hos socialnämnden. Tillgången på medel är begränsad och avser främst personer boende inom S:t Olovs och S:t Örjans församlingar. Ett antal mindre fonder finns även för boende i övriga församlingar.

Utdelning ur fonderna görs en gång per år, innan jul, efter beslut i socialnämndens arbetsutskott. Det annonseras i lokalpressen samt på här på kommunens webbplats när det är dags att söka fondmedel.

För 2018 är sista ansökningsdatum under november månad. Fondmedel kommer endast att beviljas till julmat och julklappar.

Ansökan skickas till: Enhet Försörjningsstöd, Socialkontoret, 931 85 Skellefteå.

Förutom personuppgifter och familjeförhållanden ska ansökan innehålla en beskrivning av den sökandes ekonomiska situation, vilket ändamål man söker pengar för samt kostnaden för detta.

Blankett för ansökan finns att hämta här

Läs om fonder och stiftelser som förvaltas av Skellefteå kommun

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07