Om försörjningsstöd

Alla kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter. Om din inkomst inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Stödet är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov. Försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag. Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda.

Förutsättningar för försörjningsstöd

Om du bor och vistas i Skellefteå kommun och inte kan försörja dig på annat sätt kan du beviljas försörjningsstöd. På annat sätt kan vara genom andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.

Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Du som är arbetslös måste vara inskriven hos arbetsförmedlingen för att ha rätt till försörjningsstöd. Är du sjuk måste du ha ett aktuellt läkarintyg.

Det finns en gräns för hur mycket inkomster du eller ditt hushåll får ha för att ha rätt till stöd. Handläggaren gör alltid en bedömning utifrån din situation och dina behov.

Det finns även möjlighet att söka fondmedel.

Sök försörjningsstöd

Du kan söka försörjningsstöd digitalt som en e-ansökan eller genom att fylla i en blankett som du skickar in till oss. Läs igenom informationen på den här sidan före du söker.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-13
Sida

Hur mycket pengar kan du få?

Enligt Socialtjänstlagen har alla rätt att leva på en skälig levnadsnivå. Vad som är skälig levnadsnivå bedöms med hjälp av den så kallade riksnormen.

Sida

Lagar och särskilda regler

Socialtjänstlagen är den lag som styr reglerna kring försörjningsstöd. Förutom socialtjänstlagen finns det andra särskilda regler kring försörjningsst...

Nyhet

Försörjningsstöd under sommaren

2018-05-25 Under sommaren handläggs alla ansökningar om försörjningsstöd av ett begränsat antal socialsekreterare. För att de ska klara samma mängd ansökningar s...

Läs mer