Ersättning för tandvårdskostnader

Om du har rätt till försörjningsstöd kan du få ersättning för akut tandvård och för nödvändig tandvård. Prata med din handläggare på socialkontoret om hur du ska göra för att få ersättning för tandvårdskostnaderna.

Tandvård som gör att du kan äta, som lindrar smärta och obehag i munnen eller som förebygger framtida problem kallas för nödvändig tandvård. Innan du gör en sådan behandling måste du be om ett skriftligt kostnadsförslag från din tandläkare som du ska ge till din socialsekreterare. Fråga din tandläkaren om det går att betala av kostnaden eller betala den i förskott.

Efter att din handläggare fått kostnadsförslaget tar socialkontoret beslut om du kan få ekonomiskt stöd för tandvårdskostnaden eller inte.

Akut tandvård kan du göra direkt

Tandvård som inte kan vänta och som måste utföras på en gång kallas för akut tandvård. Akut tandvård kan du göra hos din tandläkare på en gång utan att först ha lämnat ett kostnadsförslag till din handläggare.

Efter behandlingen måste du ansöka om att få ersättning för dina kostnader. Det gör du genom att lämna in räkningen från tandläkaren och de andra uppgifterna som din socialsekreterare ber dig om. Det är inte säkert att du får ersättning, även om du har fått försörjningsstöd tidigare.

Kan jag få ersättning för annan tandvård?

Du kan i regel bara få försörjningsstöd för akut och nödvändig tandvård. I vissa fall kan få ersättning för annan tandvård utöver detta om det finns särskilda skäl. Be din tandläkare skriva ett kostnadsförslaget där hen redovisar vad det kommer kosta och vilka alternativ det finns till behandlingen.

Två saker som är viktiga att tänka på:

 • Om du inte kan komma på en bokad tid hos tandläkaren måste du i god tid meddela det till tandläkaren. Du kan inte få ekonomiskt stöd från socialkontoret för kostnader för besök som du inte varit på.
 • Om du byter tandläkare får du själv betala för första besöket hos honom eller henne.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-04-12

Frågor & svar

 • Vilka uppgifter och handlingar ska jag lämna in?

  När du söker försörjningsstöd första gången behöver du lämna in fler uppgifter och dokument än när du ansöker igen.

  den här sidan finns en lista som visar vilka uppgifter och handlingar vi behöver för att kunna ta beslut om du har rätt till försörjningsstöd.

 • Hur söker jag ekonomiskt stöd om jag är EU-medborgare?

  För dig som är EU-medborgare och vistas i Skellefteå kommun gäller särskilda regler om du är i behov av ekonomiskt bistånd.

  Tryck här för att läsa vilka regler som gäller.

 • Hur gör jag om jag söker försörjningsstöd tillsammans med en annan person?

  Om du söker försörjningsstöd tillsammans med en annan vuxen person ska ni skicka in ansökan från samma persons användare varje gång. Det vill säga den som ärendet är registrerat på.

  Båda två ska signera ansökan.

 • Hur ansöker jag på blankett?

  Du kan ansöka via pappersblankett om du inte kan använda e-tjänsten. Det gäller till exempel dig som inte har en e-legitimation. Det är viktigt att du fyller i alla fält på blanketten. Här finns blanketten som du kan skriva ut.

  Om du vill ha hjälp att fylla i ansökan via e-tjänsten kan du kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 1 för socialt stöd och omsorg). Du kan också besöka kundtjänst i stadshuset Brinken.

 • Vilka lagar och regler styr försörjningsstöd?

  Socialtjänstlagen heter lagen som styr reglerna kring försörjningsstöd. Förutom socialtjänstlagen finns det särskilda regler kring försörjningsstöd.

  Sekretess och tystnadsplikt
  När du pratar med oss och söker försörjningsstöd skyddas du av offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att alla i personalen har tystnadsplikt. Det betyder också att vi inte får lämna vidare uppgifterna du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten till obehöriga.

  Ekonomiskt bistånd till EU-medborgare
  Du som är EU-medborgare och vistas i Skellefteå kommun kan också ansöka om försörjningsstöd enligt särskilda regler.
  Läs mer här om regler för EU-medborgare i behov av ekonomiskt bistånd.

  Akut tandvård
  Akut tandvård, alltså tandvård som måste utföras omedelbart, kan utföras utan kostnadsförslag. Försörjningsstöd beviljas i efterhand om du efter prövning är berättigad till försörjningsstöd enligt  Socialtjänstlagen (1§ kap 4).

  Tryck här för att läsa mer om lagar och regler som styr försörjningsstöd och socialtjänstens arbete.

 • Hur kompletterar jag min ansökan?

  Det är viktigt att du fyller i alla fält när du ansöker om försörjningsstöd. Ibland kan du behöva komplettera ansökan med fler uppgifter. Du får då ett meddelande i e-tjänsten med information om vad du behöver komplettera.

  Du kan bifoga underlag som filer via www.skelleftea.se/kontaktasocialkontoret 
  Beskriv ditt ärende med namn, personnummer och vad det gäller.

 • Vad är budget och skuldrådgivning?

  Skellefteå kommun har anställda budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig. Det kostar ingenting.

  Budget- och skuldrådgivare kan bland annat hjälpa dig att:
  - strukturera din ekonomi
  - göra upp en budget för ditt hushåll
  - se över din skuldsituation
  - förmedla kontakt med Kronofogden, banker och andra aktuella instanser
  - upprätta betalningsplaner eller söka skuldsanering.

  Vi har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri.

  Tryck här för att läsa mer om budget- och skuldrådgivning.

 • Kan jag få försörjningsstöd för tandvård?

  Om du har försörjningsstöd kan du få ekonomisk ersättning för akut tandvård och för nödvändig tandvård.

  Din handläggare kan berätta hur du ska göra för att få ersättning för tandvårdskostnader.

  Här kan du läsa vad nödvändig och akut tandvård är och vilka regler som gäller.

 • Hur överklagar jag ett beslut?

  Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagan måste vara skriftlig.

  Skicka in din överklagan till:

  Socialnämnden
  Skellefteå kommun
  931 85 Skellefteå

  Socialnämnden lägger till ett yttrande till din överklagan och skickar den vidare till förvaltningsrätten.

 • Kan jag behöva betala tillbaka försörjningsstöd?

  Du kan behöva betala tillbaka försörjningsstöd om du har fått fel eller för stort belopp. Du kan också behöva betala tillbaka om du har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter när du ansökte om försörjningsstöd.

  Du kan också behöva betala tillbaka om du är indragen i en arbetskonflikt, om du har fått villkor om återbetalning eller om dina inkomster eller ersättningar är försenade.

 • Vad ska pengarna räcka till?

  Försörjningsstödet ska räcka till skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, hälsa och hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, boende, hushållsel, resor till och från arbetet, hemförsäkring, a-kassa, fackföreningsavgift och barnförsäkring.

  Försörjningsstödet ska också räcka till räkningar som kommer en eller några gånger per år, till exempel telefonavgifter och tidningsprenumerationer.

  Du kan också ansöka om försörjningsstöd till andra kostnader som du, familjen eller dina barn behöver. Det kan till exempel vara för att köpa glasögon, mediciner och möbler eller till tandvård och läkarvård. En handläggare gör alltid en bedömning utifrån din situation och dina behov.

 • Hur mycket pengar kan jag få?

  Försörjningsstödet ska täcka dina och din familjs mest grundläggande behov.
  I Socialtjänstlagen står det att alla har rätt att leva på skälig levnadsnivå. Det är den så kallade riksnormen som bestämmer vad som menas med skälig levnadsnivå.

  Riksnormen bestäms av Sveriges regering. I riksnormen ingår till exempel kostnader för mat, kläder, hygien och förbrukningsvaror. Kostnader för boende ingår inte i riksnormen utan det bedöms i varje ärende.

  Hur mycket försörjningsstöd du kan få beror på riksnormen, hur många som bor i hushållet och vilka utgifter och inkomster ni har.

  På socialstyrelsen hemsida kan du göra en provberäkning för att se om du kan ha rätt till försörjningsstöd och hur mycket pengar du i så fall kan få.

 • Vem kan få försörjningsstöd?
  Om din inkomst inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Alla som bor eller vistas i Skellefteå kommun kan ansöka om försörjningsstöd.

  Försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag. Du kan söka och få försörjningsstöd när det inte finns andra alternativ. Andra alternativ kan till exempel vara bostadsbidrag, underhållsstöd, ansöka från fonder och a-kassa.

  Om du har sparade pengar eller andra ekonomiska tillgångar måste du först använda dem innan du kan söka och få försörjningsstöd.

  Om du bor tillsammans med en annan vuxen, är gift eller registrerad parter ska ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

  Om du är arbetslös måste du vara inskriven hos arbetsförmedlingen för att ha rätt till försörjningsstöd. Om du är sjuk och söker försörjningsstöd måste du ha ett aktuellt läkarintyg.

  Det finns en gräns för hur mycket inkomster du och ditt hushåll får ha för att ha rätt till försörjningsstöd. En handläggare gör alltid en bedömning utifrån din situation och dina behov.

 • Hur gör jag för att få försörjningsstöd (socialbidrag)?

  Du kan ansöka om försörjningsstöd digitalt i en e-tjänst om du har en e-legitimation, till exempel Bank-id. När du har gjort en ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in på nytt i e-tjänsten. När du är inloggad kan du också skriva och ta emot meddelanden från din handläggare. Du kan också komplettera ärenden direkt i e-tjänsten.

  Om du inte kan ansöka digitalt kan du lämna in en blankett.

  På den här sidan finns information om hur du ansöker om försörjningsstöd, www.skelleftea.se/forsorjningsstod.