matton 1525R-88681.jpg

Ersättning för tandvårdskostnader

Du kan beviljas bistånd för akut tandvård och för nödvändig tandvård om du är berättigad till försörjningsstöd.

Ersättning för tandvårdskostnader

Om du har rätt till försörjningsstöd kan du få ersättning för akut tandvård och för nödvändig tandvård. Prata med din handläggare på socialkontoret om hur du ska göra för att få ersättning för tandvårdskostnaderna.

Akut tandvård kan du göra direkt

Tandvård som inte kan vänta och som måste utföras på en gång kallas för akut tandvård. Akut tandvård kan du göra hos din tandläkare på en gång utan att först ha lämnat ett kostnadsförslag till din socialsekreterare.

Efter behandlingen måste du ansöka om att få ersättning för dina kostnader. Det gör du genom att lämna in räkningen från tandläkaren tillsammans med andra uppgifter som din socialsekreterare ber dig om. Det är inte säkert att du får ersättning, även om du har fått försörjningsstöd tidigare.

Din handläggare måste godkänna nödvändig tandvård

Tandvård som gör att du kan äta, som lindrar smärta och obehag i munnen eller som förebygger framtida problem kallas för nödvändig tandvård. Innan du gör en sådan behandling måste du be om ett skriftligt kostnadsförslag från din tandläkare som du ska ge till din socialsekreterare. Fråga också tandläkaren om det går att betala av kostnaden eller betala den i förskott. Efter att socialsekreteraren fått kostnadsförslaget tar socialkontoret ett beslut om du kan få ekonomiskt stöd för tandvårdskostnaden eller inte.

Kan jag få ersättning för annan tandvård?

Du kan i regel bara få försörjningsstöd för akut och nödvändig tandvård. Annan tandvård utöver detta kan du få ersättning för endast om det finns särskilda skäl. Din tandläkare måste i så fall i kostnadsförslaget redovisa dessa skäl, och också ange alternativ till behandlingen.

Två saker som är viktiga att tänka på:

  • Om du inte kan komma på en bokad tid hos tandläkaren måste du i god tid meddela det till tandläkaren. Du kan inte få ekonomiskt stöd från socialkontoret för kostnader för besök som du inte varit på.
  • Om du byter tandläkare får du själv betala för första besöket hos honom eller henne.

Akut tandvård

Akut tandvård, alltså tandvård som måste utföras omedelbart, kan utföras utan kostnadsförslag. Försörjningsstöd beviljas i efterhand om du efter prövning är berättigad till försörjningsstöd enligt  Socialtjänstlagen (1§ kap 4).

Nödvändig tandvård

Med nödvändig tandvård menas åtgärder som gör att man kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling. Innan behandlingen påbörjas måste du begära ett skriftligt kostnadsförslag från din tandläkare. Efter det att socialsekreteraren vid enheten för försörjningsstöd fått kostnadsförslaget tas beslut om du kan beviljas ekonomiskt bistånd till tandvårdskostnaden. Fråga din tandläkare om möjlighet till avbetalning och förskottsinbetalning.

Försörjningsstöd beviljas i regel endast till nödvändig tandvård. Tandvård utöver detta kan göras endast om det finns synnerliga skäl. Din tandläkare måste i så fall i kostnadsförslaget redovisa dessa skäl, samt även ange alternativ till behandlingen.

Observera

Om du får förhinder till bokad tid hos tandläkaren måste du i god tid lämna återbud. Socialtjänsten lämnar inte bidrag till kostnad för uteblivet besök.

Om du byter tandläkare får du själv betala första besöket för den nya undersökningen.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-13