Familj, barn och ungdom

Livet är inte alltid lätt och många av oss kommer någon gång att behöva söka hjälp och stöd av olika slag. Här kan du läsa mer om olika typer av stöd som du kan få och vilket förebyggande arbete som finns för barn, ungdomar och familjer.

Det är Individ- och familjeomsorgen på kommunen som arbetar med att ge stöd och hjälp till de barn, ungdomar och familjer som behöver det. Vi har även ett gott samarbete med landstinget och olika organisationer som arbetar för att förebygga olika problem.

Misstänker du att ett barn far illa?

Om du misstänker att ett barn far illa ska du anmäla det till kommunen.

Läs mer om vad du ska göra om barn eller ungdomar far illa

Behöver du och din familj stöd?

Ibland kan du och din familj behöva stöd. Du kan få hjälp från kommunen om det till exempel finns missbruk i familjen eller om ni inte kommer överens.

Läs mer om olika stöd som du och din familj kan få

Stöd i familjehem och av kontaktfamilj

Barn och ungdomar som behöver stöd kan få bo i ett familjehem eller ha en kontaktfamilj.

Läs mer om familjehem och kontaktfamilj.

Stöd till unga

Ibland kan du som är ung behöva råd och stöd. Det finns många som du kan få hjälp av, till exempel ungdomshälsan.

Läs mer om stöd till unga

Unga som begår brott

Om du är ung och begår ett brott kan socialtjänsten behöva utreda hur du har det. Du och den som du har utsatt för brott kan träffas för medling.

Läs mer om unga som begår brott

Stöd om du vill adoptera

Du kan få stöd med att adoptera ett barn. För att du ska få adoptera ett barn måste socialnämnden godkänna det.

Läs mer om adoption

Fastställ faderskap och föräldraskap på socialkontoret

Om du och din partner inte är gifta och får ett barn måste ni fastställa faderskap alternativ föräldraskap. Då besöker ni socialkontoret.

Läs mer om faderskap och föräldraskap

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa kan få stöd

Om du är ung och av olika anledningar upplever att livet känns jobbigt, kan du få hjälp och stöd. Vilket stöd du får beror på vilka behov du har.

Läs mer om stöd för barn med psykisk ohälsa

Individ- och Familjeomsorgens reception är stängd, besökare hänvisas till kundtjänst!

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-02-21