Bli familjehem eller kontaktfamilj

Öppna din dörr och bli familjehem eller kontaktfamilj. Vi behöver fler hem som kan ta emot barn och ungdomar under kortare eller längre perioder. Ni erbjuds stöd, utbildning och ekonomisk ersättning.

Barn växer upp på olika villkor. De flesta ser en stabil och kärleksfull familj som en självklarhet. Men det finns faktiskt 500 000 barn i Sverige som lever i otrygga hem. Det kan bero på psykisk ohälsa hos en förälder, missbruk eller andra problem. Detta är en verklighet som även du kan vara med och förändra.

Se filmen "Förändra verkligheten"

 

Se filmen "Vi söker vardagshjältar"

 

Läs mer om familjehem

Läs mer om kontaktfamilj

Läs mer om Skolfam - en skolsatsning inom familjehemsvården

Intresseanmälan 

Intyg från arbetsgivare om lönebortfall - blankett

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07