familj.jpg

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är ett stöd för en viss barnfamilj. Det kan innebära att barnet bor hos kontaktfamiljen några dygn per månad. Kontaktfamilj är en uppskattad och efterfrågad stödinsats och en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete. Alla som har en kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Varför behövs kontaktfamiljer?
Barn kan få kontaktfamilj av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp. Att vara kontaktfamilj innebär att ge stimulans och stöd utifrån ett eller flera barns specifika behov.

Vem kan bli  kontaktfamilj?
För att bli kontaktfamilj behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Intresse, tid och ork   räcker långt. En fördel är om familjen har erfarenhet av barn. En utredning görs för att bedöma resurser och matchning med lämpligt uppdrag. Personal från familjehemsgruppen gör hembesök hos dem som vill bli kontaktfamilj. Vi begär att få tala med referenter, samt tar uppgifter från social- och polisregister.

Vad får kontaktfamiljerna?
Som kontaktfamilj får man varje månad ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Ersättningen bestäms utifrån barnets ålder och uppdragets omfattning. Kontaktfamiljer erbjuds att gå en utbildning, vars syfte är att ge förberedelse och stöd inför uppgiften som kontaktfamilj. Uppdraget följs upp regelbundet.

Information om familjehem

Intresseanmälan

 

 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07