Om barn eller ungdom far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa ska du våga reagera och anmäla. Det kallas för att göra en orosanmälan. Du kan först ringa och rådfråga socialkontoret om du är osäker på om du bör göra en anmälan. Om du i ditt arbete träffar på barn och ungdomar som du misstänker far illa har du anmälningsplikt, vilket innebär att du enligt lag är skyldig att kontakta socialkontoret. .

Jag vill anmäla!

Om du misstänker eller vet att något barn eller ungdom far illa ska du anmäla det till socialkontoret via blanketten Anmälan vid misstanke om att ett barn eller ungdom far illa (pdf, nytt fönster). Du kan också ringa socialkontoret via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00. Om det är akut ringer du 112.

Ring socialkontoret om du är osäker

Du kan också ringa och prata med socialkontoret om du är osäker på om du bör göra en anmälan. Det kan du göra utan att nämna några namn. Du når socialkontoret via vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Du som arbetar med barn har anmälningsplikt

Om du genom ditt yrke har kontakt med barn eller ungdomar och misstänker att någon far illa är du skyldig att kontakta socialkontoret med dina misstankar.

Vad händer när socialkontoret har fått in min anmälan?

När socialkontoret får in en anmälan bedömer distriktets enhetschef om socialdistriktet ska utreda ärendet. Om distriktet utreder ett ärende träffar en socialsekreterare den aktuella familjen och går igenom deras situation tillsammans med dem, för att se vilken typ av insats som kan hjälpa dem. Om du har frågor om vad som händer med din anmälan kan du ringa socialkontoret via vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-14