Stöd till familjen

Det är viktigt att få vara sig själv och känna sig trygg i sin familj. Ibland uppstår situationer då du och din familj kan behöva stöd. Här hittar du olika typer av stöd som du och din familj kan få.

Om ni inte kommer överens kan ni få hjälp av familjerätten

Familjerätten kan hjälpa föräldrar eller vårdnadshavare som inte kommer överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge vid separation. Ni kan också få hjälp med frågor om faderskap eller föräldraskap och adoption. Jag vill läsa mer om familjerätten.

Du och din partner kan få stöd hos familjerådgivningen

Om du och din partner har problem med er relation kan familjerådgivningen hjälpa er genom att prata och lyssna. Jag vill läsa mer om familjerådgivning.

Ta del av familjeaktiviteter på en familjecentral

Familjecentralerna är en samlad service för dig och dina barn där det finns tillgång till öppen förskola, barnavård (BVC), mödravård och förebyggande socialtjänst. Jag vill läsa mer om familjecentraler

Familjegården ger stöd till barn och föräldrar

Familjegården finns till för barn och föräldrar som behöver stöd och de har stor vana av barn i alla åldrar i sitt familjearbete. Jag vill läsa mer om Familjegården.

Klara ger stöd till dig som är ung eller förälder

Klara är del av Skellefteå kommuns sociala öppenvård. Här finns hjälp och stöd för dig som är 13–25 år eller dig som är förälder till en tonåring. Jag vill läsa mer om Klara.

Fältverksamheten ger stöd för en bra tonårstid

Fältverksamheten ger stöd för en bra tonårstid och hjälper föräldrar. De anordnar stödgrupper och finns närvarande på mötesplatser för ungdomar. Jag vill läsa mer om Fältverksamheten.

Barn och ungdomar kan få hjälp av stödgrupper

Om du har någon typ av problem kan du få hjälp av olika stödgrupper. Det kan till exempel vara att du har föräldrar som missbrukar alkohol eller droger eller att du har problem med din psykiska hälsa. Jag vill läsa mer om stödgrupper för barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller missbruk i familjen.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-02-12