Faderskap/föräldraskap

När barn föds utanför äktenskapet ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom bekräftelse. Det kan göras under graviditeten eller efter barnets ankomst och sker genom ett besök på socialkontoret.

Om mamman inte är gift när hon föder sitt barn ska faderskapet fastställas.

När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning på sjukhus i Sverige upprättas i stället en bekräftelse av föräldraskap.

Skatteverket meddelar familjerätten om det nyfödda barnet. Ett brev skickas till mamman med information och en uppmaning att ta kontakt med familjerätten för att beställa tid.

Föräldrar kan också kontakta familjerätten innan barnet är fött för att bekräfta faderskap eller föräldraskapet. Detta fastställs genom en skriftlig bekräftelse. Vid samma tillfälle kan föräldrar som är överens om gemensam vårdnad om barnet anmäla detta.  Anmälan om gemensam vårdnad kan även göras vid ett senare tillfälle direkt till Skatteverket.

Vid minsta osäkerhet om faderskapet ska en DNA-analys göras. Ett munskrap tas då på mamman, barnet och mannen. Proven skickas till Rättsmedicinalverket i Linköping för analys.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-02-04