Klara

Klara är del av Skellefteå kommuns sociala öppenvård. Vi kan erbjuda hjälp till dig som är 13-25 år och till dig som är förälder till en tonåring. Kontakten med Klara är frivillig och kostnadsfri.

Vi finns till för dig som har problem eller funderingar kring saker som familjerelationer, social gemenskap, hemmasittare, missbruk och annat som kan orsaka kaos i vardagen. Vi jobbar både med individen och hela familjen. Här nedan svarar vi på de vanligaste frågorna om vårt uppdrag.

Vad innebär familjesamtal?

Familjesamtal handlar om att överbrygga hinder som får en eller flera familjemedlemmar att må dåligt. Tillsammans med ungdomar och föräldrar sätter vi upp tydliga förändringsmål och ger verktygen för att nå hela vägen fram. Ibland behövs också enskilda samtal för att se till ungdomens hela sammanhang och för att stärka de vuxna i sin föräldraroll.

Hur jobbar vi med missbruk?

Alla som kommer till Klara med alkohol- eller drogproblem har möjlighet att få en individuellt anpassad behandlingsinsats som också innebär ett visst familjestöd. Vi har ett nära samarbete med bland  andra psykiatrin och arbetsförmedlingen.

En insats kan bestå av:

  • Motiverande samtal.
  • Kartläggning av livssituation och vanor.
  • Stöd före, under och efter behandling för en fortsatt drogfri tillvaro.
  • Haschavvänjningsprogram (HAP), 20 träffar under sex veckor. Finns även ett kortare program för begynnande cannabisberoende där både ungdom och föräldrar deltar.
  • Återfallsprevention, för att stödja fortsatt alkohol- och drogfrihet.

Finns det gruppverksamheter?

Vi på Klara har en grupp för ungdomar där det finns psykisk ohälsa i familjen. Kommunen erbjuder också grupp för ungdomar när det finns missbruk i familjen.

Här kan du läsa mer om stödgrupperna

Vad är förstärkt familjehemsvård?

När familjesituationen är så ansträngd att det inte längre fungerar att bo ihop som familj kan du få hjälp genom förstärkt familjehemsvård.

Här kan du läsa mer om förstärkt familjehemsvård

Vem kommer du i kontakt med på Klara?

Beroende på vad du behöver hjälp med har vi ett erfaret team av socionomer och behandlingsassistenter. I gruppen finns behandlare med vidareutbildning inom familj- och nätverksarbete, Funktionell familjeterapi (FFT), RePulse, motiverande intervju (MI), kognitiv beteendeterapi (KBT), haschavvänjning (HAP) och återfallsprevention (ÅP).

Hur söker du stöd hos Klara?

För att söka stöd kan du antingen använda kommunens e-tjänst för ansökan om stöd eller vända dig till kommunens kundtjänst. E-tjänsten hittar du exempelvis på sidan "Stöd till familjen". Vid samtal, tryck 1 för socialt stöd och omsorg, se även kontaktinformationen högst upp på sidan.

Har du fler frågor eller funderingar är du naturligtvis alltid välkommen att höra av dig till oss på Klara, klara@skelleftea.se

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-12-03