Familjerätten

Om du och din partner inte kommer överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge efter separationen kan ni ta hjälp av familjerätten. Familjerätten kan också hjälpa till med frågor som handlar om adoption och faderskap eller föräldraskap.

Du kan få råd- och stödsamtal

Om du behöver kan du boka in råd- och stödsamtal med någon av socionomerna på familjerätten. Du kan antingen få prata med någon över telefon eller boka in enskilda besök.

Ni kan få samarbetssamtal

För att du och din partner ska komma överens om ert barn kan ni få stöd i form av samarbetssamtal. Samtalen är strukturerade och rör vårdnad om barnet, barnets boende och umgänge. Ofta är det en socionom som leder samtalen. 

Målet med samtalen är att ni ska kunna samarbeta bättre kring ert barn och kunna hitta lösningar som blir bra för honom eller henne.

I samtalen tar vi också hänsyn till vad barnet själv vill utifrån ålder och mognad och ibland pratar vi även enskilt med barnet.

Skriv ett avtal när ni är överens

När du och din partner är överens om vårdnad, boende eller umgänge kan ni skriva ett avtal. Avtalet ska då godkännas av socialnämnden i den kommun där ert barn är folkbokfört. Socialnämnden utreder avtalet bland annat genom en kontroll i socialregistret. Ett sådant avtal är juridiskt bindande och fungerar på samma sätt som en dom.

Vad gör vi om vi inte kan enas om vårt barn?

Ni som inte kan enas om vårdnad, boende eller umgänge kan göra en stämningsansökan till tingsrätten. Det innebär att domstolen får bestämma i stället. Ett juridiskt ombud kan hjälpa er att göra stämningsansökan.

Kontakta familjerätten via kundtjänst

För att komma i kontakt med familjerätten kan du ringa vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Ni kan också söka stöd hos familjerådgivningen

Om du och din partner har separerat och upplever att det är svårt att hantera situationen kan ni ta hjälp av familjerådgivningen. Att prata med en familjerådgivare kan hjälpa er att avsluta relationen på ett så bra sätt som möjligt.

Har du blivit utsatt för våld eller utsatt någon för våld?

Om du har blivit utsatt för hot eller våld blir du erbjuden enskilda råd- och stödsamtal med en av våra socionomer. Det tillhör våra rutiner. Du kan också ta kontakt med Centrum för kvinnofrid på telefonnummer 020-61 60 60.

Om du har utsatt någon för våld eller vill få hjälp med att bryta ett beteende kan du kontakta Centrum för män på telefonnummer 020-73 55 55.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07