Familjerätten

Om du och din partner inte kommer överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge efter separationen kan ni ta hjälp av familjerätten. Familjerätten kan också hjälpa till med frågor som handlar om adoption och faderskap eller föräldraskap.

Ni som är nyblivna föräldrar eller är föräldrar som eventuellt funderar på att gå skilda vägar kan stöta på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten hjälper till med frågor kring faderskap, vårdnad, föräldraskap och adoptioner.

Fastställa faderskap/föräldraskap

Ni som har fått barn men inte är gifta, måste fastställa faderskapet/föräldraskapet.
Läs mer om att fastställa faderskap/föräldraskap

Samarbetssamtal

För er som behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal hjälpa. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som båda kan acceptera.

Läs mer om samarbetssamtal

Information om att skriva avtal

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet och ni ansöker hos familjerätten att få komma och skriva avtal.

Läs mer om att skriva avtal

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerätten ger er vägledning och stöd att komma överens i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Läs mer om vårdnad, boende och umgänge

För barn: En film som visar hur det går till när du träffar oss


Ibland kan föräldrar som inte bor tillsammans ha svårt att komma överens. De kanske tycker olika om var du ska bo, och bråkar med varandra om det. Filmen visar hur vi på familjerätten i Skellefteå hjälper dig och dina föräldrar när dina föräldrar vänt sig till domstolen.

Adoption

Så här gör du för att adoptera ett barn.

Ändra barnets efternamn

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos skatteverket.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder familjerätten frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.

Tillgänglighet

Familjerätten strävar efter att vara tillgänglig och behjälplig för alla som är i behov av det vi kan hjälpa till med. Vi försöker ta hänsyn till människors individuella behov och förutsättningar, exempelvis vid funktionsnedsättningar och språkkunskap.

Kontakta familjerätten via kundtjänst

För att komma i kontakt med familjerätten kan du ringa vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Ni kan också söka stöd hos familjerådgivningen

Om du och din partner har separerat och upplever att det är svårt att hantera situationen kan ni ta hjälp av familjerådgivningen. Att prata med en familjerådgivare kan hjälpa er att avsluta relationen på ett så bra sätt som möjligt.

Har du blivit utsatt för våld eller utsatt någon för våld?

Om du har blivit utsatt för hot eller våld blir du erbjuden enskilda råd- och stödsamtal med en av våra socionomer. Det tillhör våra rutiner. Du kan också ta kontakt med Centrum för kvinnofrid på telefonnummer 020-61 60 60.

Om du har utsatt någon för våld eller vill få hjälp med att bryta ett beteende kan du kontakta Centrum för män på telefonnummer 020-73 55 55.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-02-04