SkorGår-1525R-88456.JPG

Unga lagöverträdare

Då en ung person (15 – 18 år) misstänks för brott kan det bli aktuellt för socialtjänsten att utreda personens sociala situation.

Åklagaren och ibland även tingsrätten begär ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall kan åklagare eller tingsrätt begära yttrande gällande ungdomar mellan 18-20 år.

Är personen under 15 år (ej straffmyndig) är det socialtjänsten som avgör om det skall bli en utredning.

Socialtjänsten ska i sitt yttrande göra en bedömning om den unge är i behov av ungdomsvård, utifrån ungdomens situation, mående och risk för återfall i kriminalitet. I yttrandet ska det även framgå om den unge är lämplig att utföra ungdomstjänst. Länk till mer information om yttrande.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som domstolen kan döma till i stället för medelhöga eller höga böter. För att man ska bli dömd till ungdomstjänst krävs det ett samtycke. Att samtycka betyder att man går med på att arbeta gratis i till exempel en förening, samt att man deltar i de samtal ("särskild anordnad verksamhet") som ingår i ungdomstjänsten. Länk till mer information om särskild anordnad verksamhet.

Antalet timmar som kan dömas ut är 20 – 150 timmar, beroende på hur allvarligt domstolen bedömer brottet.

Ungdomsvård

Socialtjänsten kan föreslå att den unge döms till ungdomsvård, om utredningen kommer fram till att det finns en risk för fortsatt kriminalitet eller om det finns andra skäl till vård. Ungdomsvård kan bland annat innebära samtalsbehandling vid kommunens öppenvårdsteam - Klara, men även andra insatser. Länk till Klara.

För arbetsgivare

Är du arbetsgivare och vill göra en insats genom att ta emot en ung person som dömts till ungdomstjänst? Klicka här och läs mer om vad det innebär.

Kontakt: Skicka e-post till handläggaren för ungdomsbrott eller kontakta Kundtjänst 0910-73 50 00.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07