Vem kan få daglig verksamhet?

För att få daglig verksamhet måste du omfattas av lagen om stöd och service LSS. Du ska också ha följande funktionsnedsättningar.

  • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • ett betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder
  • en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Du ska vara mellan 18 och 67 år, men sakna förvärvsarbete och inte heller utbilda dig. Du måste också ha bedömts ha behov av insatsen. Den bedömningen görs av en LSS-handläggare på kommunen.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-11