Boenden, korttidsvistelse och stöd i hemmet

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt hem. Om du har en funktionsnedsättning finns många olika sorters stöd som du kan få för att underlätta din vardag.

Beroende på vilka behov du har finns det olika stöd att få. Du kan få stöd i ditt eget hem eller i ett annat boende. På länkarna som följer kan du läsa mer om vilka typer av stöd som finns och hur du gör för att ansöka om stöd.

Personlig assistans

Avlösarservice i hemmet

Korttidsvistelse för barn och ungdomar

Bostad för barn och ungdomar

Bostad för vuxna

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)


Vi vill ha dina åsikter

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det som vi gör och om det bemötande som vi ger. Du kan ge dina synpunkter till oss

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-06-03