Arbete och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dina förutsättningar. Det finns olika typer av stöd att få beroende på vilka behov du har.

Daglig verksamhet skapar meningsfulla arbetsdagar

Du kan få gå på daglig verksamhet vilket ger möjlighet till en meningsfull arbetsdag. Verksamheten formas utifrån dina behov. Den ska ge stimulans, utveckling och gemenskap. Här kan du läsa mer om daglig verksamhet

Du kan få stöd att hitta ett arbete

Du kan få stöd av Arbetsförmedlingen för att hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar dina förutsättningar. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om vilka stöd som finns.

Stöd på arbetsplatsen

Du kan få stöd på din arbetsplats med olika typer av hjälpmedel eller anpassning för att på bäst sätt kunna arbeta efter dina förutsättningar. Här kan du läsa mer om stöd på arbetsplatsen.

Solkraft hjälper dig att komma ut i arbete

Solkraft hjälper arbetslösa, långtidssjukskrivna och andra personer som har svårt att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden att komma ut i arbete. Här kan du läsa mer om Solkraft.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-08-12