Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en av de insatser du kan söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte på gång att utbilda dig.

Vilka olika inriktningar finns det?

Det finns olika inriktningar inom daglig verksamhet. Du har möjlighet att påverka inom vilken inriktning du helst vill arbeta.

Våra olika inriktningar är:

Djur och natur

Hantverk och skapande

Industri och tillverkning

Individuella placeringar

Service

Teater

Upplevelse och aktivitet

Återvinning och second hand

Verksamheterna ligger både i centrala Skellefteå och utanför centralorten.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS. Om du har rätt till insatsen betyder det att du får möjlighet att komma till en daglig verksamhet. På den dagliga verksamheten får du en meningsfull sysselsättning eller ett meningsfullt arbete.  Det ska hjälpa dig att öka din självständighet och delaktighet i samhället.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-09-24