Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en av de insatser du kan söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte på gång att utbilda dig.

Vilka olika inriktningar finns det?

Det finns olika inriktningar inom daglig verksamhet. Du har möjlighet att påverka inom vilken inriktning du helst vill arbeta.

Våra olika inriktningar är:

Djur och natur Hantverk och skapande Industri och tillverkning Individuella placeringar Service Teater Upplevelse och aktivitet Återvinning och second hand

Verksamheterna ligger både i centrala Skellefteå och utanför centralorten.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS. Om du har rätt till insatsen betyder det att du får möjlighet att komma till en daglig verksamhet. På den dagliga verksamheten får du en meningsfull sysselsättning eller ett meningsfullt arbete.  Det ska hjälpa dig att öka din självständighet och delaktighet i samhället.

Individuell placering med stöd av Jobbsupport

Vad är Jobbsupport?

Jobbsupport är en arbetsgrupp inom kommunen som stöt­tar personer med funktionsnedsättning till en meningsfull sysselsättning. Den sysselsättningen kan bl.a. vara en indivi­duell placering på ett företag, en förening eller på någon av kommunens arbetsplatser.

Vad är bra med individuell placering?

Företaget får en extra resurs, det enda som behövs är en handledare som den placerade kan vända sig till. Många företag som tar emot individuell placering ser också en vinst för arbetsgruppen när de får vara med och bidra till en per­sons utveckling.

Den individuellt placerade får meningsfulla arbetsuppgifter, blir mer delaktig i samhället, får finnas i ett socialt samman­hang och därmed förutsättningar att kunna utvecklas och växa som person.

De personer som är aktuella för individuell placering har sin försörjning ordnad vanligtvis via Försäkringskassan. De är olycksfallsförsäkrade via Skellefteå kommun. Vi på Jobbsupport har kontinuerlig kontakt med er och med personen så länge personen är placerad hos er.

Hur är arbetsgången vid Individuell placering?

1. Arbetsplatsbesök av Jobbsupport
Vi besöker arbetsplatsen och pratar om vilka arbetsuppgifter som skulle vara lämpliga, vilka arbetstider och vilket stöd vi kan ge, till exempel arbetsbeskrivningar, scheman, arbetskläder o.s.v.
2. Studiebesök med personen
Studiebesöket sker helt förutsättningslöst, då får ni möjlig­het att träffa personen och få en bild av vem det är och personen får se verksamheten.
3. Introduktion och praktikperiod
Personen gör en tidsbestämd praktik på 5-6 veckor med efterföljande utvärdering innan beslut tas om individuell placering. När det är dags för personen att börja sin praktik kommer vi att finnas med till dess allt fungerar bra både för er och för personen. Vi erbjuder stöd till handledaren.
4. Placering
Efter praktikperiodens slut tas gemensamt beslut om place­ring. Ni har när som helst möjlighet att avbryta placeringen.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-11-20