Om Solkraft

Solkraft startade som ett projekt 1984. Det var under psykiatrireformen, då personer som tidigare varit i sluten vård flyttade till egna lägenheter i sina hemkommuner. Psykiatrin och socialtjänsten i Skellefteå startade ett projekt i syfte att bryta isolering och ensamhet.

Trivselhuset hette den första verksamheten. Det var ett litet café vid busstationen i centrala Skellefteå dit människor kunde gå på dagtid för att träffas och prata. Det stiod ganska snart klart att de personer som kom till Trivselhuset ville göra någonting arbetsliknande.

Ett litet tryckeri med efterarbeten blev en bra arbetsuppgift. Sömnad och uthyrning av maskeraddräkter var också något som många engagerade sig i. Att stå i caféet, att hjälpa till och känna sig som en av andra blev viktigt för människorna på Trivselhuset. De började må bättre, en del gick ut i riktiga jobb. Fler ville komma, delta och känna gemenskap. Solkrafts 5 rättigheter formulerades och efterlevs sedan dess.

Solkrafts 5 rättigheter

1. Rätten till ett bra bemötande

2. Rätten att känna sig behövd tillsammans med andra

3. Rätten till meningsfull aktivitet och arbete utifrån förmåga

4. Rätten till individuell utveckling

5. Rätten till meningsfulla arbetsuppgifter i syfte att förebereda sig inför den öppna arbetsmarknaden

När projektet övergick till ordinarie verksamhet i kommunens regi hade man startat ett skogslag, en monteringsverksamhet i en industrilokal, en gård med djurskötsel och ett sågverk. Behovet av en arbetsplats där det var tillåtet att vara människa, att få ha dåliga dagar, att inte vara högpresterande hela tiden, att få bekräftelse och omtanke blev ännu större under lågkonjunkturen i början på 90-talet. Människor såg värdet i beredskapsjobben som Solkraft kunde erbjuda. De som kämpade mot alkohol och droger fick en anledning att minska ner och trappa ur. De behövdes alla i arbetslagen på Solkraft.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07