Verksamheter

Solkraft bedriver många verksamheter inom olika områden på ett flertal platser i Skellefteå kommun.

En viktig ledstjärna i Solkrafts verksamheter är att tänka miljövänligt, vilket innebär att återbruka och återvinna så mycket som möjligt av det som kommer in till verksamheten.

Här kan du läsa mer om de olika verksamheterna och respektive inriktning.

Solkraft Rondellen

Solkraft Rosengård

Solkraft centrum

Solkraft öst

Solkraft skog

 

Solkraft har också gett ut tidningen Solitären som speglat verksamheterna genom åren.

Här kan du läsa Solitären i pdf-format

Solkraft erbjuder praktiskt lärande med stödinsatser som en form av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Stödinsatser

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-12