Fritid och mötesplatser

Fritid och mötesplatser

För dig som har en funktionsnedsättning finns en mängd olika aktiviteter att ta del av. Här kan du läsa mer om vilka aktiviteter som kommunen erbjuder.Fritidsaktiviteter för vuxna

Det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för vuxna. Bland annat Tisdagsklubben, Måndagsträffen, kurser, utflykter och dans. Du är lika välkommen om du bor i bostad med särskild service, egen lägenhet eller hos dina föräldrar. Läs mer fritidsaktiviteter för vuxna

Korttidstillsyn och fritid för ungdomar

Vissa ungdomar med funktionsnedsättning kan ha svårt att klara sig själva när föräldrarna arbetar eller studerar. Då kan korttillsyn vara en bra lösning. Läs mer om korttillsyn och fritid för ungdomar

Hjälpmedel för din fritid

Det finns de som är i behov av olika hjälpmedel för att kunna göra olika saker även under sin fritid. Här finns tips på olika fritidshjälpmedel för dig har någon typ av funktionsnedsättning. Läs mer om fritidshjälpmedel som du kan hyra

Åk färdtjänst till dina aktiviteter

Du som har svårt att resa med buss eller bil kan få åka färdtjänst till dina aktiviteter. Läs mer om färdtjänst

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07