Mål och kvalitet

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till en säker och trygg service. Här kan du läsa mer om kommunens övergripande arbete och målprogram. Du kan också läsa om det kvalitets- och förbättringsarbete som pågår inom avdelningen Stöd och service på socialkontoret.

Kommunens övergripande arbete, riktlinjer och mål

Funktionshinderspolitisk strategi Ett Skellefteå för alla

Rådet för förebyggande av funktionshinder

Delaktighetssamordnare

Mål för socialkontoret, Stöd och service, arbete och organisation

Stöd och service uppdrag

Organisation

Pågående kvalitetsarbete inom Stöd och service 

Rapport från invånardialogen Teknikens möjligheter i vardagen 2017

Resultat av brukarundersökningen 2019

Synpunkter och klagomål på verksamheten

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-04-12