Stöd med ekonomin

Alla har rätt att känna sig trygga när det gäller pengar och ekonomi. Här hittar du information om olika stöd- och hjälpinsatser som du kan få från kommunen och Försäkringskassan för att underlätta din vardag.
Kommunen kan ge försörjningsstöd, tidigare socialbidrag. Där finns också budget- och skuldrådgivning och en konsumentvägledning. Genom kommunen kan man också söka en god man som är en person som hjälper till att sköta ekonomin eller bevaka rättigheter om man inte kan göra det själv.

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du få försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag). Du kan också få budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning. Genom kommunen kan du även söka en god man. Det är en person som hjälper dig att sköta ekonomin eller att bevaka dina rättigheter om du inte kan göra det själv.

Försäkringskassan har på sin webbplats samlat olika stöd som du kan ha rätt till.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-12-20