God man och förvaltare

En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person.

Kan du tänka dig att bli god man eller förvaltare? Då vill vi komma i kontakt med dig och berätta mer om vad ett godmanskap kan innebära. Du bestämmer sen om det verkar vara något för dig. Kontakta överförmyndarenheten via kundtjänst.

Den årliga redovisningen

Som god man eller förvaltare med ansvar att sköta ekonomin ska du efter varje år lämna in en årsräkning. Den ska visa årets inkomster och utgifter samt behållningen vid årets slut. Du kan lämna in årsräkningen i blankettform eller redovisa digitalt. Vill du lämna in digitalt och föra kassabok och dagbok på nätet ska du kontakta handläggare på överförmyndarenheten för information.

Tillsyn och kontroll

Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare.  Läs mer om tillsyn och kontroll.

Vad gör en god man?

Tingsrätten kan besluta om tre olika uppdrag – bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Här kan du läsa om vad som kan ingå i uppdraget.

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen. Läs mer om arvode.

Anmäl eller ansök om god man

Den enskilde själv, en nära anhörig eller överförmyndaren kan ansöka hos tingsrätten om god man eller förvaltare. Andra närstående kan anmäla till sjukvården, socialkontoret eller överförmyndaren om den enskilde behöver hjälp. Läs mer om att anmäla eller ansöka om god man.

Förvaltarfrihetsbevis

När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man lämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Läs mer om förvaltarfrihetsbevis

Ansvarig nämnd: Överförmyndarnämnden
Informationen granskades: 2018-08-17
Nyhet

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig nä...