Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård och rehabilitering som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller hemma hos dig som har svårigheter att uppsöka hälsocentral.

Ansvaret omfattar hela dygnet för dig som är 18 år och äldre. Kommunen har också ansvar för den rehabilitering och habilitering som utförs i hemmet, inklusive förskrivning av hjälpmedel och intyg om bostadsanpassning. Om du är i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral.

Är du inskriven i den kommunala hemsjukvården och vill tala med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast kan du under dagtid ringa kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Under kväll, helg och natt kan du nå en sjuksköterska via det telefonnummer som du fått av kommunens sjuksköterska.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
Avgiften för ett besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal är 200 kronor (från 1 april 2016). Högkostnadsskyddet är 1 100 kronor. Avgiften räknas ihop med avgift för hemtjänst och maxtaxa gäller. Du får betala en avgift på 200 kronor om du inte är hemma vid ett planerat hembesök, den avgiften ingår inte i maxtaxan.

De hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast får du oftast låna gratis. Vissa hjälpmedel har en självkostnadsavgift.


Om du behöver vård för övrigt

Åk inte oanmäld till jourläkarmottagning eller sjukhusets akutmottagning såvida inte tillståndet är allvarligt och brådskande. Det sparar dig onödigt väntande på mottagningen.

Kontakta Vårdguiden 1177

Om du behöver råd vid skador eller sjukdomar kan du både besöka Vårdguiden 1177 på webben eller ringa 1177. Samtalet kostar som ett lokalsamtal. Vårdguiden har öppet alla dagar, dygnet runt och fungerar som ett komplement till hälsocentralerna.

Kontakta sjukvårdsrådgivningen via texttelefon
Du som är döv eller hörselskadad kan ringa den rikstäckande sjukvårdsupplysningen, texttelefon 020-33 00 00. Du kan även ringa 90 160 (förmedlingscentralen) för vidare kontakt med sjukvårdsrådgivningen i Västerbotten.

Kontakta din hälsocentral/vårdcentral

När du behöver råd under pågående behandling, beställa tid eller förnya recept tar du kontakt med din hälsocentral. På hälsocentralen får du också hjälp med de flesta akuta sjukdomstillstånd.

Kontakta landstinget för att komma i kontakt med din vårdcentral

Vid allvarlig skada eller sjukdom - ring SOS Alarm telefon 112

Om du blir allvarligt sjuk eller om det inträffar en olycka - ring SOS Alarm, telefon 112 - och berätta vad som hänt. SOS-operatören larmar de resurser du behöver.

 


 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07