Avgifter fotvård

Från och med 1 januari 2018 gäller ny fotvårdstaxa.

Fotvårdsbehandling Avgift
Behandling 510 kronor

Vid återbud, meddela din fotvårdsspecialist senast dagen innan. Besök som inte avbokats i tid faktureras. 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-01-10