Hemsjukvård

Du som har långvariga behov av hälso- och sjukvård och inte kan uppsöka hälsocentralen kan få hälso- och sjukvårdsinsatserna i ditt eget hem.

För att få ta del av hemsjukvård krävs att du eller någon i din närhet, tillsammans med din hälsocentral kontaktar kommunens hemvårdsteam för att göra en vårdplanering.

När du skrivs in i hemsjukvården blir hemvårdssjuksköterskan din fasta vårdkontakt.

Läs mer om vilka som ingår i hemvårdsteamet

Är du inskriven i den kommunala hemsjukvården och vill tala med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast kan du under dagtid ringa kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Under kväll, helg och natt kan du nå en sjuksköterska via det telefonnummer som du fått av kommunens sjuksköterska.

Läs mer om hemsjukvård och avgifter för hembesök

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07