Hjälpmedel

Ett hjälpmedel kan ge dig möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.


De hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast får man oftast låna gratis. Vissa hjälpmedel har en självkostnadsavgift.

Kontakta din arbetsterapeut eller sjukgymnast om du vill ha en bedömning. Du når dem via kommunens kundtjänst dagtid, telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Återlämning av hjälpmedel
När du inte längre behöver hjälpmedlet ska det lämnas tillbaka till Hjälpmedel Västerbotten. Tänk på att det ska vara rengjort när det återlämnas.

Telefon: 090-785 93 65

Hjälpmedel Västerbotten i Skellefteå finns på Skellefteå lasarett,  Lasarettsvägen 29 i Skellefteå.
Besökstider: måndag‒fredag 10‒12, 13‒15

Karta

Här finns information om Hjälpmedel Västerbotten och Skellefteå

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07