Rehabilitering och habilitering

Kommunen erbjuder rehabilitering i det egna hemmet och i särskilda boenden.

Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd till en fungerande vardag.

Läs mer om vilka som ingår i hemvårdsteamet 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07