Stöd för ensamkommande ungdomar över 18 år

Skellefteå kommun strävar efter att kunna erbjuda ett sådant bra stöd som möjligt till kommunens ensamkommande barn, även efter de fyllt 18 år. Vår verksamhet 18+ finns som insats via socialtjänsten och erbjuds alla våra ensamkommande barn.

Målgruppen är kommunens egna grupphemsbarn, ensamkommande barn som bott i familjehem, samt de ensamkommande barn som bor hos en släkting och fyllt 16 år.

Det övergripande målet är att ungdomarna ska bli självständiga och integrerade samhällsmedborgare. 

Vad vi kan hjälpa dig med:

  • Stöd i det egna boendet 
  • Socialt stöd för aktiviteter och sysselsättning 
  • Kontakt med myndigheter
  • Råd om vart man ska vända sig med olika frågor   
  • Tyda brev och blanketter   
  • Läxhjälp   
  • Hjälp inför körkort    


Hur vi arbetar inom 18+:

Verksamheten präglas av ett salutogent (hälsofrämjande) synsätt, vilket innebär att se ungdomarna som kapabla, friska, med många olika styrkor och förmågor. Vi som arbetar på 18+ litar på att ungdomarna kan och vill ta ansvar för sig själva. Om de har behov av hjälp och stöd, så finns vi där.      

 

Mer information och kontakt: 

Skellefteå kommuns Kundtjänst: 0910-73 50 00
Facebook: 18PLUSSKELLEFTEA 

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-13