Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen ger konsumenter och företagare i Skellefteå, Robertsfors och Malå opartisk rådgivning om konsumenträtt, det vill säga när det handlar om ett köpavtal mellan en konsument och ett företag.

Ibland kan det uppstå frågor eller problem efter ett köp och då vi svara på frågor om dina rättigheter och skyldigheter samt ge råd om hur du kan agera.

Du kan även vända dig till oss innan du ingår ett avtal om en vara eller tjänst. Det finns många värdefulla tips att få innan du till exempel anlitar en hantverkare.

Utöver rådgivningen erbjuder vi föreläsningar och informationsträffar till föreningar, skola, handel eller andra grupper som är intresserade. Kontakta oss för mer information.

Alla våra råd och föreläsningar är kostnadsfria.

Ansvarig nämnd: Konsumentnämnden
Informationen granskades: 2018-06-13