Missbruk och beroende

Livet är inte alltid lätt och många kan någon gång i livet behöva söka hjälp och stöd av olika slag. Här kan du läsa mer om det stöd som finns ifall alkohol, droger eller spelande har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig. Du kan ansöka om stöd och hitta kontaktuppgifter till andra som erbjuder stöd till personer med missbruk.Alkohol, droger och spel

Rådgivningen Oden i Skellefteå är specialister på alkohol- och drogfrågor men jobbar även med spelberoende och med anhöriga till spelberoende. Personalen har lång erfarenhet och arbetar under sekretess. Till rådgivningen Oden kan du vända dig direkt och samtalen är kostnadsfria.

Klara öppenvård erbjuder en individuellt anpassad behandlingsinsats för ungdomar 13-25 år med alkohol- eller drogproblem.

Nepoteamet arbetar med personer som har neuropsykiatrisk problematik i kombination med missbruk. Du behöver inte ha en fastställd diagnos för att få stöd av Nepoteamet. Du ansöker om stöd av Nepoteamet via en socialsekreterare på det socialdistrikt som du tillhör.

Nepoteamet bedriver även behandling i grupp för personer med alkohol- eller drogproblem. Metoden som används heter CRA (Community Reinforcement Approach) och rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruksvård. Behandlingen innebär två träffar i grupp och ett individuellt samtal per vecka.

Dubbeldiagnosteamet bedrivs i samverkan mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten och arbetar med personer med samsjuklighet, dvs med psykisk ohälsa och missbruk. Till DD-teamet kan du söka både via socialtjänsten och psykiatrin.

Torpvägen är både ett korttidsboende med sex platser och ett öppenvårdsstöd för personer med alkohol- eller drogproblem. Till Torpvägen söker du hos en socialsekreterare på det socialdistrikt du tillhör.

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-03-02