Dubbeldiagnosteamet

Dubbeldiagnosteamet arbetar med samsjuklighet, det vill säga med personer som har psykisk ohälsa och samtidigt har ett missbruk. Dubbeldiagnosteamet drivs gemensamt av socialtjänsten och psykiatrin i Skellefteå.

Personer med dubbeldiagnoser tillhör de mest utsatta i samhället. Dubbeldiagnosteamet är en öppenvårdsverksamhet. Målsättningen är att ge förbättrad livskvalitet, minskad droganvändning, ökad samvaro, trygghet i boende samt lämplig sysselsättning för den enskilde. För att få hjälp av dubbeldiagnosteamet måste du först ha ett beslut om en sådan insats av en socialsekreterare på det socialdistrikt där du är bosatt.

Specialister

Teamet består av en sjukskötare och en skötare från psykiatrin samt två socionomer från socialtjänsten. De har alla direktkontakt med patienten.

Genom att arbeta i team sker en kompetensöverföring mellan psykiatriska kliniken och socialtjänsten. Vi skapar en specialistresurs och kan utveckla nya metoder.

Dubbeldiagnosteamet arbetar med frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL).

Arbetssätt

Behandlingen sker i öppenvårdsform enligt en stegvis modell:

  • Engagemangfas - patienten får hjälp med relationsmässiga och sociala problem.
  • Motivationsfas - vi motiverar patienten till att börja jobba med sina missbruksproblem.
  • Behandlingsfas - patienten uppnår missbruksfrihet.
  • Återfallsförebyggandefas - vi förhindrar och tar hand om eventuella återfall.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-08