Psykisk ohälsa

För dig som lider av psykisk ohälsa, eller har någon i din familj som gör det, finns det hjälp att få.

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Det finns mer information på sidan  Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

När någon i din familj har psykisk ohälsa

Läs mer om stödgrupper


Socialpsykiatri

Socialtjänsten och psykiatrin i Skellefteå samarbetar med personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  och närstående.  Vi vill skapa ett samhälle där personer med funktionsnedsättning är självständiga, delaktiga i samhället och har valmöjligheter i livet.

Läs mer om socialpsykiatri

Personligt ombud

Personliga ombud kan hjälpa personer som lider av psykisk ohälsa och därför behöver stöd för att fungera i vardagslivet, till exempel vid myndighetskontakter.

Läs mer om personligt ombud

Träffpunkter

Mötesplats Castor

Mötesplats Castor är en mötesplats för alla med någon form av psykiatrisk funktionsnedsättning. Den är till för dig som saknar arbete eller sysselsättning och vill komma ut och umgås, helt kravlöst.

Kom och fika och "surra" eller spela dator- TV- eller sällskapsspel, eller ta en runda biljard. Det finns musikrum och en kreativ verkstad, och vi har också studiecirklar utifrån deltagarnas intressen.

Se en kort film från Castor.

Mötesplats Castor finns i Föreningarnas Hus, Stationsgatan 19 i Skellefteå.

Följ oss gärna på facebook.

Solkraft

Solkraft

Anhörigstöd

Läs mer om anhörigstöd

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-10-28