Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan, ungdomshälsan eller på en ungdomsmottagning. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med.

Orsaker till varför du eller någon annan i din familj mår dåligt

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07