Andra orsaker till varför du mår dåligt

Det finns många olika anledningar till varför du kan börja må dåligt. På 1177 hittar du information om följande orsaker,

Samtliga länkar går till 1177 och öppnas i ett nytt fönster

ADHD

Asperger och autism

Biopolär sjukdom

Depression

Fobier

Psykos

Självmordstankar

Sjävskadebeteende

Svårt att koncentrera sig

Sömnstörning

Tourettes syndrom

Ledsen och nedstämd

Oro

Tvångssyndrom

Ångest

Ätstörningar

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07