Bristande föräldraskap

Du har rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Om du upplever att du inte får tillräckligt med stöd hemma kan du och dina föräldrar få hjälp.

Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att få mat och rena kläder.
 
Oftast klarar föräldrar att hjälpa och stötta sitt/sina barn, men ibland räcker inte förmågan till, trots att viljan finns där. Av olika anledningar förmår inte föräldern att ge sitt barn tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen. Kanske är föräldern våldsam eller hotfull. Kanske bryr sig inte föräldern om var barnet är om dagarna eller på kvällar och nätter. Kanske har föräldern så fullt upp med sina egna problem att barnet glöms bort.

Om du har har det så här, tveka inte att kontakta en vuxen i din närhet.

I rutorna till höger hittar du information om var du kan få hjälp och där finns dessutom andra viktiga länkar.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07